Om Landsforeningen Vævekredsene i Danmark

Om Landsforeningen Vævekredsene i Danmark


Foreningens medlemskredse dækker ca. 2/3 af væve-og tekstilkredse/-foreninger i Danmark*.

I 2022 tilføjede vi ”Landsforeningen” til foreningens navn for at understrege, at vi er en landsdækkende organisation.

Medlemskredsene betaler et beskedent kontingent på nu kr. 10,-/medlem/år og alle større arrangementer bliver gennemført med støtte fra fonde.

* En vævekreds og/eller tekstilkreds (forening, klub eller tilsvarende) kan bestå af få eller flere medlemmer, der interesserer sig for vævning eller anden tekstil virksomhed.

 

Landsforeningens formål er at varetage arrangementer i forbindelse med synliggørelse af de tekstile fag og deres muligheder. Formålet søges opnået gennem forskellige tilbud indenfor det tekstile område; herunder foredrag, workshops, messer, udstillinger, turarrangementer, besøg hos vævekredse samt værkstedsbesøg. Gennem aktiviteterne støtter vi videndeling og erfaringsudveksling indenfor vævning til inspiration for såvel nye som erfarne vævere.

 

Spiren til foreningen blev lagt på Fyn i 2003, og i 2005 blev det første møde afholdt. I 2009 bliver foreningen ”Vævekredsene i Danmark” en realitet. Fra idefasen var ”Tekstile Højskoledage” en bærende ide, og allerede i 2010 afholdes de første Tekstile Højskoledage på Rødding Højskole. Arrangementet blev en stor succes med foredrag, workshops, udstillere, messesalg og meget mere. Succesen gentages i 2013 og i 2016 - stadig på Rødding Højskole.

I 2019 blev de Tekstile Højskoledage afholdt på Emmaus Galleri- og kursuscenter (tidl. Haslev udvidede Højskole). Igen var deltagerne meget begejstrede, men der var ikke helt så mange deltagere, som ved de tidligere højskoledage.

 

Udstillingsmulighederne for vævekredsene var begrænset på Rødding Højskole i 2016, og bestyrelsen besluttede derfor at indbyde til en landsdækkende censureret udstilling centralt placeret i landet. Valget faldt på Kunstbygningen Filosoffen i Odense. I maj 2018 kunne vi åbne en 14-dages udstilling med titlen ”På kryds og tværs i den tekstile verden”. Udstillingen var censureret v/Anne Bjørn, og museumsinspektør Tove Engelhardt Mathiassen, Den gamle By Århus, holdt åbningstalen. Udstillingen blev en rigtig stor succes. Besøgstallet slog rekord på Filosoffen.

Bestyrelsen fik mod på at arrangere en ny udstilling i 2022 med titlen ”Klæder skaber folk, folk skaber klæder” - igen på Filosoffen. Denne gang var temaet ”beklædning med tilbehør” og kunne fortolkes bredt: Jakker, kjoler, tørklæder, ponchoer, tasker m.m. - med andre ord alt som man kunne tage på uanset alder eller formål.

Udstillingen blev censureret v/væver Jette Flemming, og rektor Lene Tanggaard, Designskolen i Kolding, holdt åbningstalen. Igen en udstilling med mange besøgende og megen ros til de 150 udstillede emner.

 

Foreningen afholder hvert år et landsmøde med foredrag og generalforsamling. Værtskabet for landsmøderne er gået på skift mellem vævekredsene og har været geografisk spredt over hele landet inklusive Bornholm, som var vært ved den stiftende generalforsamling.


I foreningens tidlige år blev der arrangeret forskellige ture herunder Artapestry – Nordjyllands Kunstmuseum, en tur til Hobro med fokus på gobelinvævning og besøg på Skals, besøg i Silkeborg, Kjellerup.


I 2023 gennemførtes en tekstiltur til Marokko i samarbejde med rejsebureauet Viktors Farmor. Grundet stor efterspørgsel gentages turen (med nogle få modifikationer) i 2024. På tegnebrættet er desuden en tur til Sverige i 2024.

 

Landsforeningen har en Facebookgruppe ”Fra væver til væver”, hvor alle kan poste opslag - dog henvises køb og salg til andre relevante grupper. Vi opfordrer medlemskredsene til at bruge denne facebookgruppe til annoncering af lokale events.