Ekstraordinær generalforsamling 2024

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i

Landsforeningen ”Vævekredsene i Danmark” søndag d. 9. juni 2024.


Vævelauget Randbøldal på Randbøldal Museet, Dalekildevej 1, 7183 Randbøl var vært.


Fremmødte deltagere 19 personer.


Punkt 1)

Ordstyrer: Hanne Dorte Iversen

Referent: Mette Telling
Punkt 2)

Formandens orientering: Bestyrelsesformanden gav en kort orientering om problemer med at få nye aktører til bestyrelsen ved tidligere og den seneste generalforsamling (afholdt på
Hørvævsmuseet på Krengerup Gods) og flere udmeldelser fra den nuværende bestyrelse plus
egen manglende tid. Derfor konkluderede hun, at tiden var løbet fra foreningens virke.

Kirsten Ørsted fortalte lidt om foreningens historie og virke og sluttede med at bakke op om forslaget.
Punkt 3)

Hanne (kasserer) forklarer regnskabet og tallenes sammensætning. Hun tilbyder at afslutte foreningen. Det vil sige afslutte med videreformidling af overskud, afvikling med Skat, CVR m.m. Hanne påpegede at iflg. foreningens vedtægter skal foreningens overskud videresendes til Dansk Tekstillaug. Dette afstedkom lidt diskussion, hvor et par stykker protesterede.
Punkt 4)
Foreningens nedlæggelse blev vedtaget med enstemmighed.


Overskuddets fordeling kom til afstemning:
Ud af 11 stemmeberettigede valgte 7, at hele beløbet videregives til Dansk Tekstillaug.

2 stemte imod og 2 undlod at stemme.


Afslutningsvis blev Facebookgruppe/-side diskuteret.

Der var enighed om, at siden ”Vævekredsene” lukkes.
Gruppen ”Fra væver til væver” videreføres med flere administratorer.
Her vil de forskellige kredse, foreninger og laug kunne lægge opslag op om udstillinger, kurser
og andre aktiviteter, foruden løbende opslag med spørgsmål og inspiration til alle.
Der var enighed om, at det ville være en god måde at videreføre foreningens arbejde med at knytte forbindelser vævere imellem og inspirere hinanden. Desuden vil nye vævere have mulighed for at søge hjælp her.
Ordstyreren sluttede mødet med at takke for den gode tone i diskussionerne og fremmødet.